10 شهریور 1398

شروع پیش ثبت نام نمونه دولتی

مولف: محمد زمانی   /  دسته: خبرهای مدرسه - خوابگاه شبانه روزی - بخشنامه ها   /  رتبه دهید:
2/8

شروع پیش ثبت نام نمونه دولتی

ضوابط پذيرش دانش آموزان:
1 – پذيرش دانش آموزان در پايه هفتم مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه با استناد به تبصره يك بند چهار مصوبه نهصد و پنجاه و يكمين ) 951 ( جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش انجام مي پذيرد.
-2 پذيرش در پايه هفتم مدارس نمونه دولتي از بين دانش آموزان مستعد عشايري و روستايي مناطق كمتر برخوردار انجام مي شود.
-3 ثبت نام اتباع خارجي در مدارس نمونه دولتي ، تابع بخشنامه هاي صادره و ارسالي از مركز امور بين اللمل و مدارس خارج از كشور وزارت متبوع مي باشد.
-4 چهل ) 40 ( درصد از ظرفيت پذيرش دانش آموزان مدارس نمونه دولتي كه محل استقرار آن مدرسه در مناطق برخوردار باشد، به دانش آموزان مستعد منطقه برخوردار تعلق مي گيرد.
ملاك ها و فرآيند پذيرش :
الف( تحصيل دانش آموزان در پايه هاي پنجم و ششم ابتدايي ) هر دو پايه( در مدارس عشايري يا روستايي مناطق كم برخوردار
ب( ساكن بودن در محدوده زير پوشش مدرسه نمونه دولتي هنگام ارائه تقاضاي ثبت نام
پ( دانش آموزان داراي كارنامه مردودي يا ترك تحصيل در دوره ابتدايي، مجاز به ثبت نام در مدارس نمونه دولتي نيست.
تبصره : چنانچه دانش آموزي به دلايل موجه ،حداكثر يك سال ترك تحصيل كرده يا مردودي داشته باشد، به شرط داشتن
شرايط سني ثبت نام در پايه هفتم و احراز ساير شرايط، مجاز به شركت در فرآيند ثبت نام مي باشد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن، برعهده كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل مي باشد ) صدور رأي الزامي است(
ت( دارا بودن مقياس خيلي خوب در تمام دروس در نوبت اول و دوم در كارنامه هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي ) هر دو نوبت در هردو پايه(
تبصره : دانش آموزاني كه موفق به كسب مقياس "خوب در يك درس در يك نوبت" يكي از پايه هاي پنجم يا ششم و مقياس " خيلي خوب در ساير دروس هر دو نوبت " پايه هاي پنجم و ششم شده اند، مي توانند متقاضي ثبت نام شوند.
ث( امتياز حاصل ازعمكلكرد پرورشي، پژوهشي و ورزشي برابر مدارك و مستندات مرتبط و اعلام نظر معلم ششم ابتدايي دانش آموز ، ملاك پذيرش دانش آموزان خواهد بود.
تبصره : اعلام نظر معلم پايه ششم ابتدايي دانش آموزاني كه حائز شرايط ثبت نام در مدرسه نمونه دولتي شوند، بعد از قطعي شدن ثبت نام ذي نفع، به شيوه مكتوب به مدير مدرسه نمونه دولتي محل پذيرش تحويل مي شود.
ج( در شرايط امتياز برابر، تصميم گيري براي ثبت نام دانش آموز حائز شرايط برابر نتايج حاصل از مصاحبه حضوري مشاور مدرسه نمونه دولتي مورد تقاضا با دانش آموز انجام مي شود.
220 مورخ / چ( ده ) 10 ( درصد از ظرفيت پذيرش مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه مطابق با بخشنامه شماره 61884 90/3/29 به سهميه شاهد اختصاص دارد، منوط به آنكه متقاضيان حائز شرايط سهميه شاهد، ساير شرايط ورود به اين مدارس را دارا بوده و در فرآيند پذيرش و ثبت نام مدارس شركت نمايند، مي توانند به ترتيب اولويت از اين سهميه استفاده كنند:
اولويت اول : فرزندان معزز شاهد
اولويت دوم : فرزندان جانبازان 50 درصد به بالا و آزادگان با بيش از 3 سال سابقه اسارت
اولويت سوم : فرزندان جانبازان 25 درصد تا 49 درصد و آزادگان با بيش از 6 ماه سابقه اسارت
اولويت چهارم : فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان با كمتر از 6 ماه سابقه اسارت
ح( پذيرش دانش آموزان همزاد برابر مفاد تبصره سه ماده 11 شيوه نامه اجرايي جديد مدارس نمونه دولتي انجام مي شود.
خ( برابر مفاد ماده 12 شيوه نامه، پذيرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي به مدرسه مورد تقاضا اختصاص دارد و دانش آموزي كه در يك مدرسه پذيرفته مي شود، در همان سال مجاز به ثبت نام در ساير مدارس نمونه دولتي نخواهد بود.
شيوه پيش ثبت نام ) ارائه تقاضاي ثبت نام(
اولياي دانش آموزان بايد پس از آگاهي كافي از شرايط ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي، از روز سه شنبه 12 شهريور ماه 98 تا سه شنبه 19 شهريور ماه 98 با مراجعه به سامانه هوشمند مدرسه اداره كل آموزش و پرورش فارس به تقاضاي خود را ثبت و تصاوير مستندات درخواستي را بار گذاري  و كد رهگيري دريافت نمايند. نام کاربری و رمز ورود کد ملی دانش آموز می باشد.
https://madreseh.farsedu.ir : نشاني الكترونيكي
پس از اتمام زمان مذكور و بر اساس بالاترين امتياز خود اظهاري، با اطلاع قبلي از طريق پيامك يا تماس تلفني از اولياي محترم دانش آموزان دعوت مي شود تا براي مراجعه حضوري و تحويل اصل مستندات و مدارك مورد نياز براي بررسي، به مدرسه مورد تقاضا مراجعه كنند .
تذكر : ارائه درخواست پيش ثبت نام براي مدارس نمونه دولتي باعث حذف ثبت نام كنوني دانش آموزان ذينفع در ساير مدارس نخواهد شد.

[ اطلاعات بیشتر ...]

تعداد مشاهده (925)       نظرات (2)

نظرات کاربران درباره خبر "شروع پیش ثبت نام نمونه دولتی"


باسلام.امروزسی ام شهریورماه بوده وتنها یک روزتا شروع مدرسه مانده است متمنی است سریع ترنتایج ثبت نام ها رااعلام نمایند تا حداقل دانش آموزان تکلیف خود رابدانند.باتشکر

دوست دارم که به مدرسه نمونه دولتی بروم ودرسم هم علی است

نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید
   

     
 
نقشه سایت